#
DestiNations Ministries

First Year Courses   

Első Éves Kurzusok

Authority of the Believer 1

A Hívő Hatalma 1

Discover your place in the Kingdom and the power in the Name of Jesus.

Fedezd fel a helyedet a Királyságban és a Jézus nevében lévő erőt!

Bible Research and Study Methods 

Biblia Kutatási és Tanulmányozási Módszerek

Learn about the different methods of bible study (i.e. word study, character study, topical and passage study).

Ismerd meg a Biblia tanulmányozás különböző módszereit (pl. az Ige tanulmányozása, személyek tanulmányozása, témakör és szakasz tanulmányozása)!

Blood Covenant

Vérszövetség

Discover the power behind the covenant we have with God.

Fedezd fel az Istennel való szövetségünk mögötti erőt!

Christ the Healer

Krisztus a Gyógyító

Ground your faith on the revelation that by Jesus' stripes we are healed.

Alapozd a hitedet arra a kijelentésre, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk.

Faith Foundations

A Hit Alapjai

What is faith? How does faith come? How do we activate faith? How do I use the shield of faith?

Mi a hit? Hogyan jön a hit? Hogyan aktiváljuk a hitet? Hogyan használom a hit pajzsát?

Giving & Receiving

Adakozás és Elfogadás

Recognize the will of God regarding prosperity and learn the motivation as well as the responsibility of every believer in connection to finances.

Ismerd fel Isten akaratát a gyarapodásról és tanuld meg mi minden hívő motivációja és felelőssége az anyagiakkal kapcsolatban.

Introduction to Evangelism

Bevezetés az Evangelizációba

Learn the basics of effective and fruitful evangelism

Tanuld meg a hatékony és gyümölcsöző evangelizáció alapjait!

Life of Honor 

Élet és tisztelet

Empowered by God to live a life of integrity and excellence

Isten felruházott erővel, hogy tisztességes és kiváló életet éljünk

Love of God 

Isten Szeretete

The importance and power of God's love in us and through us.

Isten bennünk lévő és általunk munkálkodó szeretetének fontossága és ereje.

Marriage, Family & Ministry

Házasság, Család és Szolgálat

Teaching about the practical and spiritual aspects of family life and ministry.

Tanítás a családi életről és szolgálatról gyakorlati és szellemi megközelítésében.

Principles of Spiritual Formation

A Szellemi alakulás Alapelvei

The necessity of spiritual growth as a foundation for being able to fulfill the will of God.

A szellemi növekedés szükségessége Isten akaratának beteljesítéséhez.

Redemptive Realities

A megváltás valósága

Discover who you are in Christ and the freedom we have through the cross

Fedezd fel ki vagy Krisztusban és a szabadságot, ami a kereszt által a miénk!

HomeAbout UsBible Training CentersParenting SeminarPrayer NeedsGiveProductsContactHU